Τελ. ενημέρωση:

   10-Jun-2005
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 22(3), Μάιος-Ιούνιος 2005, 307-316

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Επί ενδείξεων βασιζομένη ιατρική
Μια πανοραμική άποψη και κριτική θεώρηση.
Το αναδυόμενο νέο παράδειγμα της κλινικής Ιατρικής

Ε. Ανευλαβής
Κωνσταντοπούλειο ΓΝ Ν. Ιωνίας «Η Αγία Όλγα»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 1. Περί της εννοίας της ενδείξεως
  1.1. Ετυμολογικά προλεγόμενα. Ο όρος «ένδειξη» (evidence)
  1.2. Η έννοια της ένδειξης ως πληροφορία
  1.3. Επιστημολογική έννοια της ένδειξης
  1.4. Η έννοια της ένδειξης (πληροφορίας) στην κλινική πράξη
 2. Η αναγκαιότητα της επί ενδείξεων βασιζόμενης Ιατρικής
 3. Επί ενδείξεων βασιζόμενη Ιατρική. Ένας χρηστικός ορισμός
 4. Η ανάδυση ενός νέου πρότυπου (παραδείγματος) της κλινικής Ιατρικής

Λέξεις ευρετηρίου: Ένδειξη, πληροφορία, Επί ενδείξεων βασιζομένη Ιατρική, Κλινική λογική, Επιστημονική κλινική Ιατρική.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής