Τελ. ενημέρωση:

   10-Jun-2005
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 22(3), Μάιος-Ιούνιος 2005, 296-299

ΒΡΑΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Σύνδρομο Ascher σε ασθενή με χρόνιο στοματικό και προσωπικό άλγος

Π. Καφάς, R. Leeson, C. Hopper
Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Eastman Dental Institute for Oral Health Care Sciences, University College London, London, UK

Το σύνδρομο του Ascher είναι μια σπάνια κλινική οντότητα, που χαρακτηρίζεται από (α) άνω διπλό χείλος, (β) βλεφαροχάλαση άνω βλεφάρων και (γ) συνύπαρξη μη τοξικής βρογχοκήλης, στο 10% των περιπτώσεων. Στη συγκεκριμένη εργασία χρησιμοποιήθηκε κυρίως η Αγγλική βιβλιογραφία μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος Medline. Η παθογένεια του προαναφερθέντος συνδρόμου δεν έχει διευκρινιστεί. Ο πιθανός συσχετισμός με νοσήματα του ενδοκρινικού συστήματος ή πολλαπλών συστημάτων έχει αναφερθεί στη βιβλιογραφία, αλλά προς το παρόν παραμένει άλυτος γρίφος. Η παρουσία του συνδρόμου Ascher σε συσχετισμό με χρόνιο στοματικό και γναθοπροσωπικό άλγος, καθώς και ινώδη δυσπλασία του κρανιακού συμπλέγματος, δεν έχει αναφερθεί σε προηγούμενες μελέτες. Η πιθανότητα της σχέσης αυτής αναλύεται στην παρούσα εργασία.

Λέξεις ευρετηρίου: Ινώδης δυσπλασία, Σύνδρομο Ascher, Χρόνιο γναθοπροσωπικό άλγος.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής