Τελ. ενημέρωση:

   12-Nov-2004
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 21(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2004, 480-486

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Στοιχεία της Γενικής Ψυχολογίας στο Βυζάντιο

Ν. Θεοχαράκης,1 Δ. Δαμίγος,1 Β. Μαυρέας,1y
Α. Ευτυχιάδης,2 Λ. Βελογιάννη,1 Σ. Γερουλάνος1

1Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής και Ψυχικής Υγείας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
2Τομέας Ιστορίας της Ιατρικής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ο τομέας της Ψυχολογίας και της Ψυχιατρικής στο Βυζάντιο έχει πολλά να προσφέρει στο μελετητή. Οι Βυζαντινοί διαμορφώνουν και συστηματοποιούν την Ψυχολογία του ανθρώπου. Προχωρούν πέρα από τα δεδομένα που τους παραδόθηκαν. Δύο είναι τα ψυχολογικά ρεύματα αυτής της περιόδου. Η Θρησκευτική Ψυχολογία και η Σχολαστική. Εκτός από τη μελέτη της ψυχής, οι ειδικοί της εποχής μελέτησαν τις γνωστικές λειτουργίες, τα συναισθήματα, τη συνείδηση, τη βούληση, το σεξουαλικό ένστικτο και τη γνώση.

Λέξεις ευρετηρίου: Βούληση, Βυζάντιο, Γνώση, Γνωστικές λειτουργίες, Μνήμη, Σεξουαλικό ένστικτο, Φαντασία, Ψυχολογία.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής