Τελ. ενημέρωση:

   12-Nov-2004
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 21(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2004, 430-436

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Οι λοιμώξεις της κοινότητας σε μια ορεινή περιοχή της Κρήτης

N. Αντωνάκης,1,2 E. Ξυλούρη,3 M. Καρασουμανάκη,4
E. Λυγεράκης,1 Γ. Τζωράκης,1 Χ. Λιονής2

1Κέντρο Υγείας Ανωγείων, Κρήτη
2Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης
3Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Κρήτη
4Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Ρεθύμνης, Κρήτη

ΣΚΟΠΟΣ Η διερεύνηση και η κριτική παρουσίαση των λοιμώξεων της κοινότητας και του τρόπου διαχείρισής τους σε ένα Κέντρο Υγείας της ορεινής Κρήτης, όπως επίσης και η συζήτηση της χρησιμοποίησης των ευρημάτων στη βελτίωση της διαχείρισης των λοιμωδών νοσημάτων τοπικά.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Καταγράφηκαν όλες οι λοιμώξεις που διαχειρίστηκε το Κέντρο Υγείας Ανωγείων της Κρήτης (ΚΥΑ) για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του έτους 2002. Σε προδοκιμασμένο επιδημιολογικό δελτίο καταγράφονταν η ημερομηνία, η διεύθυνση κατοικίας, το όνομα και το επώνυμο του ασθενούς, το έτος γέννησης, η αιτία προσέλευσης, τα κλινικά ευρήματα, οι παρακλινικές εξετάσεις, η διάγνωση, η θεραπεία, οι οδηγίες και οι παρατηρήσεις του θεράποντα ιατρού. Ο ιατρός, επίσης, σημείωνε αν ήταν βέβαιος για τη διάγνωσή του ή απλά τη θεωρούσε ως την πιθανότερη μεταξύ άλλων. Χρησιμοποιήθηκε το σύστημα κωδικοποίησης ICPC.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Στο 14,6% των ασθενών που προσέρχονταν στο ΚΥΑ διαγνώστηκε κάποιο λοιμώδες νόσημα. Συνολικά, καταγράφηκαν 407 ασθενείς με λοιμώδη νοσήματα. Οι συχνότερες αιτίες προσέλευσης των ασθενών με λοιμώδη νοσήματα ήταν ο πυρετός και συμπτώματα από το αναπνευστικό, το ουροποιητικό και το πεπτικό σύστημα. Οι συχνότερες διαγνώσεις που τέθηκαν αφορούσαν σε λοιμώξεις του ανώτερου και κατώτερου αναπνευστικού, των ώτων, του πεπτικού και του ουροποιητικού. Τα συχνότερα αντιμικροβιακά φάρμακα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν η κλαριθρομυκίνη, η κεφπροζίλη και η αμοξικιλίνη.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Στην υπό μελέτη περίοδο και περιοχή, τα λοιμώδη νοσήματα που αντιμετωπίστηκαν αφορούσαν σε περιορισμένο φάσμα λοιμώξεων της κοινότητας, που εκδηλωνόταν με περιορισμένο φάσμα συμπτωμάτων. Τα αντιμικροβιακά φάρμακα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν λίγα. Είναι εφικτή, συνεπώς, η διατύπωση οδηγιών για τη σωστή διαχείριση των νοσημάτων αυτών, αλλά και τη σωστή χρήση των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται συνήθως.

Λέξεις ευρετηρίου: Αντιμικροβιακά, Λοιμώξεις κοινότητας, Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής