Τελ. ενημέρωση:

   11-Nov-2004
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 21(4), Ιούλιος-Αύγουστος 2004, 391-396

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Στοιχεία της φροϋδικής θεωρίας στο Βυζάντιο

Ν. Θεοχαράκης,1 Δ. Δαμίγος,1 Β. Μαυρέας,1 Α. Ευτυχιάδης,2 Λ. Βελογιάννη,1 Σ. Γερουλάνος1
1Τομέας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
2Τομέας Ιστορίας της Ιατρικής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τη βυζαντινή περίοδο, τα πρώιμα δείγματα της ψυχολογίας του βάθους, που εισάγονται από τον Πλάτωνα, εξελίσσονται και διαμορφώνονται συστηματικά. Αναγνωρίζεται το υποσυνείδητο και η σημασία της τραυματικής εμπειρίας. Στο βυζαντινό μοντέλο εμπεριέχεται τόσο η δομική όσο και η τοπογραφική θεωρία του Freud. Παρατηρείται επίσης η διαδικασία της απώθησης, της παλινδρόμησης, της μετουσίωσης και της μετατροπής. Το όνειρο θεωρείται διέξοδος του ασυνειδήτου. Τονίζεται η προς τα πίσω ανάλυση, για τη διαπίστωση των ψυχικών τραυμάτων και τη θεραπεία του ασθενούς.

Λέξεις ευρετηρίου: Βυζάντιο, Freud, Υποσυνείδητο, Ψυχολογία του βάθους.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής