Τελ. ενημέρωση:

   07-Jul-2004
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 21(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2004, 148-160

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Αλληλεπίδραση καπνίσματος και αμίαντου στην εμφάνιση καρκίνου του πνεύμονα

Π. Γαλάνης, Λ. Σπάρος
Eργαστήριο Κλινικής Επιδημιολογίας, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Εισαγωγή

2. Ορισμός

3. Μέτρα αποτελέσματος και αιτιακά μέτρα αποτελέσματος

4. Στατιστική αλληλεπίδραση και τροποποίηση του μέτρου αποτελέσματος
    
4.1. Τροποποίηση του μέτρου αποτελέσματος ή τροποποίηση του αποτελέσματος
    
4.2. Τροποποίηση του μέτρου αποτελέσματος
    
4.3. Στατιστική αλληλεπίδραση
    
4.4. Συμπεράσματα

5. Βιολογική συνεπίδραση
    
5.1. Ορισμός
    
5.2. Βιολογική συνεπίδραση με βάση το μοντέλο της επαρκούς αιτίας

6. Συμπεράσματα

Λέξεις ευρετηρίου: Αμίαντος - Βιολογική αλληλεπίδραση - Κάπνισμα - Καρκίνος του πνεύμονα - Στατιστική αλληλεπίδραση.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής