Τελ. ενημέρωση:

   07-Jul-2004
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 21(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2004, 112-122

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Η έννοια της αιτίας στην Eπιδημιολογία

Ι. Ζάχος, Λ. Σπάρος
Eργαστήριο Κλινικής Επιδημιολογίας, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Εισαγωγή
2. Αιτιότητα, νόμοι και επιστημονικές εξηγήσεις
3. Αιτιότητα και «τουλάχιστον INUS συνθήκες»
4. Το υπόδειγμα της «αιτιακής πίτας»
5. Συζήτηση των δύο υποδειγμάτων για την αιτία

Λέξεις ευρετηρίου: Αναγκαία αιτία - Αναγκαία συνθήκη - Επαρκής αιτία - Επαρκής συνθήκη - INUS συνθήκη - Συνιστώσα αιτία - Υπόδειγμα της «αιτιακής πίτας».


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής