Τελ. ενημέρωση:

   05-Jul-2004
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 20(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2003, 625-632

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

O υδροθώρακας και το αυτόματο εμπύημα των κιρρωτικών ασθενών

Δ. Kούνιος, Σ.Π. Ντουράκης
Β' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, «Ιπποκράτειο» ΠΓΝΑ, Αθήνα

Κιρρωτικός υδροθώρακας ονομάζεται η συλλογή σημαντικής ποσότητας υγρού στην υπεζωκοτική κοιλότητα, σε ασθενείς με κίρρωση του ήπατος χωρίς πρωτοπαθή καρδιακή ή πνευμονική νόσο. Η συχνότητά του σε ασθενείς με μη αντιρροπούμενη κίρρωση ανέρχεται σε 4.10%. Ο κιρρωτικός υδροθώρακας οφείλεται σε μετακίνηση ασκιτικού υγρού από την περιτοναϊκή στην υπεζωκοτική κοιλότητα διαμέσου ελλειμμάτων του διαφράγματος. Η διάγνωση τίθεται με το ραδιενεργό περιτοναιόγραμμα. Η θεραπεία του περιλαμβάνει περιορισμό του άλατος της δίαιτας, χρήση διουρητικών και παρακέντηση του πλευριτικού υγρού. Η διασφαγιτιδική ενδοηπατική πυλαιοσυστηματική ενδοπρόθεση είναι η πλέον ενδεδειγμένη θεραπευτική προσέγγιση στον ανθεκτικό κιρρωτικό υδροθώρακα, ενώ η μόνη μακροχρόνια λύση είναι η μεταμόσχευση ήπατος. Το αυτόματο βακτηριακό εμπύημα του θώρακα είναι η λοίμωξη του κιρρωτικού υδροθώρακα, ως αποτέλεσμα βακτηριαιμίας ή μετακίνησης μολυσμένου ασκιτικού υγρού μέσω ελλειμμάτων του διαφράγματος. Η διάγνωση τίθεται με την καλλιέργεια του πλευριτικού υγρού. Η θεραπεία με αντιβιοτικά είναι επαρκής, ενώ πρέπει να αποφεύγεται η τοποθέτηση θωρακοσωλήνα παροχέτευσης.

Λέξεις ευρετηρίου: Ασκίτης, Αυτόματο βακτηριακό εμπύημα, Διασφαγιτιδική ενδοηπατική πυλαιοσυστηματική ενδοπρόθεση, Κιρρωτικός υδροθώρακας.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής