Τελ. ενημέρωση:

   05-Jul-2004
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 20(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2003, 617-624

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Θεραπεία της χρονίας ηπατίτιδας C σε ασθενείς που υποτροπίασαν

Σ.Π. Ντουράκης
Β' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, «Ιπποκράτειο» ΠΓΝΑ, Αθήνα

Η θεραπεία της χρονίας ηπατίτιδας C με ιντερφερόνη-α (IFN-α) 3 MU, τρεις φορές την εβδομάδα, για 12 μήνες, προσφέρει μόνιμη ιολογική ανταπόκριση περίπου στο 20% των ασθενών. Στόχος της ανασκόπησης αυτής είναι η συζήτηση της δυνατότητας θεραπείας ασθενών που υποτροπίασαν μετά από την αρχική ιολογική ανταπόκριση. Σε ασθενείς που υποτροπίασαν μετά τη μονοθεραπεία με IFN-α, η συγχορήγηση IFN-α (3 MU ή 9 μg τρεις φορές την εβδομάδα) με ριμπαβιρίνη (1000.1200 mg) για 6 μήνες παρέχει μόνιμη ιολογική ανταπόκριση περίπου στο 50%. Σε ασθενείς που δεν μπορούν να λάβουν ριμπαβιρίνη, χορηγείται IFN-α σε υψηλή δόση (>3 MU ή 9 μg τρεις φορές την εβδομάδα) για 12 μήνες. Το HCV-RNA πρέπει να ελέγχεται στους 3 μήνες της θεραπείας και η αγωγή να διακόπτεται όταν διαπιστώνεται υπολειμματική ιαιμία. Ιστολογική ανταπόκριση επιτυγχάνεται στα δύο τρίτα των ασθενών, ιδιαίτερα σε όσους παρουσιάσουν ιολογική ανταπόκριση. Η ανταπόκριση στη θεραπεία εξαρτάται από το γονότυπο και τα επίπεδα της ιαιμίας, ενώ είναι ανεξάρτητη από την παρουσία ίνωσης ή κίρρωσης. Η μόνιμη ιολογική ανταπόκριση του γονότυπου 1 ανέρχεται σε 29% και πιθανόν να απαιτείται αγωγή για περισσότερους μήνες. Περίπου 6.9% των ασθενών διακόπτουν την αγωγή λόγω εκδήλωσης σοβαρής ανεπιθύμητης ενέργειας. Συμπερασματικώς, σε ασθενείς που υποτροπίασαν μετά από IFN-α, συνιστάται χορήγηση συνδυασμού IFN-α με ριμπαβιρίνη ή μεγαλύτερων δόσεων IFN-α. Για τους ασθενείς που υποτροπιάζουν μετά από τη συνδυασμένη θεραπεία, ίσως να βοηθά η χορήγηση υψηλών δόσεων IFN-α ή συνδυασμού IFN-α συνδεδεμένης με πολυαιθυλενική γλυκόλη με ριμπαβιρίνη, με ή χωρίς επαγωγή.

Λέξεις ευρετηρίου: Ιντερφερόνη-α, Πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη-α, Ριμπαβιρίνη, Χρονία ηπατίτιδα C.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής