Τελ. ενημέρωση:

   05-Jul-2004
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 20(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2003, 551-555

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Νομικές ρυθμίσεις για την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση των ασθενών στο Βυζάντιο

Ν. Θεοχαράκης,1 Β. Μαυρέας,1 Δ. Δαμίγος,1 Α. Ευτυχιάδης,2 Σ. Γερουλάνος3
1Τομέας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
2Τομέας Ιστορίας της Ιατρικής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών
3Τομέας Ιστορίας της Ιατρικής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Βασική καινοτομία της βυζαντινής περιόδου αποτελεί η διασφάλιση και η αποκατάσταση του ψυχιατρικού αρρώστου. Θεσπίζεται ο προγαμιαίος ιατρικός έλεγχος, για την προστασία των μελλονύμφων από ασθένειες όπως η μανία, η επιληψία, ο αλκοολισμός, η χρονία νόσος και η ανικανότητα. Χορηγείται διαζύγιο σε περιπτώσεις νόσου και διασφαλίζεται νομοθετικά η ασθενής σύζυγος. Ο ασθενής, για τους βυζαντινούς, πρέπει να γνωρίζει επακριβώς την κατάσταση της νόσου του. Θεσπίζεται ο θεσμός του κουράτορος (επιτρόπου). Η κοινωνική περίθαλψη διασφαλίζεται από καλά οργανωμένα νοσηλευτικά ιδρύματα και εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό, αλλά και από την ύπαρξη της κατάλληλης νομοθεσίας. Θεσπίζεται ο θεσμός των περιοδευόντων γιατρών και εφαρμόζεται η τομεοποίηση. Κράτος και εκκλησία συνεργάζονται για την περίθαλψη των πασχόντων.

Λέξεις ευρετηρίου: Αποκατάσταση, Βυζάντιο, Νομικές ρυθμίσεις, Ψυχική ασθένεια.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής