Τελ. ενημέρωση:

   05-Jul-2004
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 20(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2003, 547-550

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Η ψυχοθεραπεία στο Βυζάντιο

Ν. Θεοχαράκης,1 Β. Μαυρέας,1 Δ. Δαμίγος,1 Α. Ευτυχιάδης,2 Σ. Γερουλάνος3
1Τομέας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
2Τομέας Ιστορίας της Ιατρικής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών
3Τομέας Ιστορίας της Ιατρικής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Οι ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις τη βυζαντινή περίοδο έχουν επηρεαστεί από το Χριστιανισμό. Οι γιατροί ήταν αυτοί που άσκησαν περισσότερο τη βιολογική θεραπεία των ψυχολογικών διαταραχών, ενώ με την ψυχοθεραπεία ασχολήθηκαν οι Πατέρες της Εκκλησίας, οι οποίοι, αρχικά, έπρεπε να είναι γιατροί. Τονίζεται η προς τα πίσω ανάλυση, δηλαδή η προς τα πίσω αναδρομή του ασθενούς προς την παιδική ηλικία, για να διαπιστωθεί η αιτία των ψυχικών τραυμάτων, αλλά και για την εξωτερίκευση αυτών. Η θεραπεία έχει σκοπό όχι μόνο την ελευθέρωση του νου από παλαιά τραύματα και από απωθημένες επιθυμίες, αλλά και την πνευματική άνοδο του ανθρώπου.

Λέξεις ευρετηρίου: Βυζάντιο, Πάθος, Ψυχική ασθένεια, Ψυχοθεραπεία.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής