Τελ. ενημέρωση:

   07-Jul-2004
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 20(3), Μάιος-Ιούνιος 2003, 299-304

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εκτίμηση δύο ανοσοενζυμικών και μιας ανοσοχρωματογραφικής ταχείας μεθόδου
για την ανίχνευση ειδικών αντιγόνων της Giardia lamblia
στα κόπρανα ασθενών με λαμβλίαση

Κ. Τζανέτου, Ε. Δολαψάκη, Χ. Κάκαρη, Α. Σιδέρη, Α. Βλαχάκη, Ε. Μιχαηλίδου,
Α. Τσουκνίδα, Σ. Πολιτάκη, Α. Τσαντές, Β. Παπαϊωάννου, Γ. Μητσάκου, Ε. Μαλάμου-Λαδά

Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Η εκτίμηση της ευαισθησίας και ειδικότητας δύο ανοσοενζυμικών μεθόδων (Alexon-Trend ProSpecT Giardia Microplate Assay και Cypress Diagnostics Giardiasis Ag ELISA) και μιας ανοσοχρωματογραφικής (Becton Dickinson ColorPAC Giardia/Cryptosporidium Rapid Assay) σε σύγκριση με τη μικροσκοπική ανίχνευση των κύστεων και τροφοζωιτών της Giardia στα κόπρανα, με σκοπό την αξιολόγηση της χρησιμότητάς τους ως εναλλακτικών μεθόδων διάγνωσης της λαμβλίασης.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 2,5 ετών εξετάστηκαν στο Εργαστήριό μας 5.800 δείγματα με τη συνήθη μικροσκοπική εξέταση των κοπράνων για ωάρια και παράσιτα (άμεσο νωπό παρασκεύασμα και μετά από συγκέντρωση). Όλα τα θετικά με τη μικροσκοπική εξέταση κόπρανα για κύστεις ή και τροφοζωίτες της Giardia φυλάγονταν στους -70 °C, φρέσκα, χωρίς μονιμοποίηση. Τα δείγματα αυτά εξετάστηκαν αναδρομικά για την παρουσία αντιγόνου Giardia με τις 3 μεθόδους και σύμφωνα με τις οδηγίες της κατασκευαστικής εταιρείας. Εξετάστηκαν επίσης ταυτόχρονα και 52 δείγματα κοπράνων, τα οποία με τη μικροσκοπική εξέταση βρέθηκαν αρνητικά για κύστεις ή τροφοζωίτες του πρωτoζώου.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Από τα 5.800 δείγματα κοπράνων που εξετάστηκαν, 61 (29 από Έλληνες και 32 από μετανάστες) βρέθηκαν θετικά για Giardia με τη μικροσκοπική εξέταση (1,05%). Με τη μέθοδο της Alexon-Trend (ProSpecT Giardia Microplate Assay) και στα 61 θετικά δείγματα ανιχνεύτηκε το ειδικό για την Giardia αντιγόνο (GSA-65) (ευαισθησία 100%). Δύο δείγματα από τα 61 (με τις χαμηλότερες απορροφήσεις στη μέθοδο της Alexon-Trend) βρέθηκαν αρνητικά με την ανοσοχρωματογραφική (ευαισθησία 96,72%) και το ένα από τα αυτά και με τη μέθοδο της Cypress Diagnostics (ευαισθησία 98,36%). Με όλες τις μεθόδους και τα 52 αρνητικά δείγματα βρέθηκαν αρνητικά (ειδικότητα 100%).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (α) Η ανοσοενζυμική μέθοδος ProSpecT Giardia Microplate Assay, η οποία είναι τόσο ευαίσθητη και ειδική όσο και η μικροσκοπική ανίχνευση του παρασίτου, και κατά δεύτερο λόγο η Giardiasis Ag ELISA, μπορούν να αποτελέσουν εναλλακτικές και συμπληρωματικές μεθόδους της μικροσκοπικής εξέτασης των κοπράνων, ιδιαίτερα σε χρόνια διαρροϊκά σύνδρομα ή σε κλινική υποψία της λαμβλίασης, όταν η πρώτη παρασιτολογική εξέταση είναι αρνητική. (β) Η ανοσοχρωματογραφική μέθοδος θα μπορούσε να εφαρμοστεί ως μια ταχεία αδρή δοκιμασία, χωρίς το αρνητικό αποτέλεσμα να αποκλείει τη λοίμωξη.

Λέξεις ευρετηρίου: Ανοσοενζυμική, Ανοσοχρωματογραφική, Ειδικά αντιγόνα Giardia, Λαμβλίαση.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής