Τελ. ενημέρωση:

   07-Jul-2004
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 20(3), Μάιος-Ιούνιος 2003, 243-250

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Ενεργητικό υποστηρικτικό ολοκληρωμένο κοινοτικό πρόγραμμα φροντίδας
για σοβαρές ψυχιατρικές διαταραχές (Assertive Community Treatment)
Διερεύνηση εφαρμογών του στην Ελληνική Ψυχιατρική

Σ. Στυλιανίδης
Παιδοψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, Αθήνα

Το Assertive Community Treatment είναι ένα πρόγραμμα και μια θεραπευτική καινοτομία εξατομικευμένης, ολοκληρωμένης και ενεργητικής φροντίδας ατόμων με σοβαρές ψυχιατρικές διαταραχές στην κοινότητα, που άρχισε να εφαρμόζεται στη δεκαετία του 1980 στο Madison του Wisconsin (ΗΠΑ), στο πλαίσιο μιας ευρύτερης εμπειρίας αποϊδρυματισμού. Στο άρθρο αυτό εξετάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά, οι αρχές λειτουργίας και ο καινοτομικός χαρακτήρας του προγράμματος και επισημαίνεται η αναγκαιότητα πιλοτικής εφαρμογής της όλης προσέγγισης στο πλαίσιο της ελληνικής ψυχιατρικής μεταρρύθμισης.

Λέξεις ευρετηρίου: Ενεργητική ολοκληρωμένη φροντίδα, Κοινοτική φροντίδα, Κοινοτική Ψυχιατρική, Πρόληψη υποτροπών, Σοβαρές ψυχιατρικές ασθένειες.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής