Τελ. ενημέρωση:

   08-Jul-2004
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 20(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2003, 49-56

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η καντιντίαση του στόματος σε ασθενείς με κακοήθη αιματολογικά νοσήματα

O. Νικολάτου-Γαλίτη,1 Σ. Πάικος,2 Σ. Κοκόρη,3
Ν. Σύψας,3 Π. Οικονομοπούλου,1 Α. Βελεγράκη 4

1Κλινική Στοματολογίας, Οδοντιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών
2Οδοντιατρικό Τμήμα, ΠΓΝΑ «Λαϊκό»
3Κλινική Παθολογικής Φυσιολογίας, ΠΓΝΑ «Λαϊκό»
4Τμήμα Μυκητιάσεων, Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΣΚΟΠΟΣ Η μελέτη των κλινικών μορφών της στοματοφαρυγγικής καντιντίασης σε ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους.

YΛIKO-ΜΕΘΟΔΟΣ Στη μελέτη περιελήφθησαν 88 ασθενείς ηλικίας 18-88 ετών, οι οποίοι νοσηλεύονταν στο ΠΓΝΑ «Λαϊκό» για την αντιμετώπιση κακοήθων αιματολογικών νοσημάτων. Οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε εβδομαδιαίες ενδοστοματικές εξετάσεις. Αντινεοπλασματική χημειοθεραπεία κατά τη διάρκεια της μελέτης ελάμβαναν 36 ασθενείς. Στις περιπτώσεις κλινικής διάγνωσης καντιντίασης ελήφθη επίχρισμα, ενώ χορηγήθηκε αντιμυκητιασική αγωγή από το στόμα. Η θετική ανταπόκριση των ασθενών επιβεβαίωσε την κλινική και εργαστηριακή διάγνωση σε κάθε περίπτωση. Η επεξεργασία και η μελέτη των κλινικών δειγμάτων έγινε στο Κέντρο Αναφοράς Μυκητιάσεων, Εργαστήριο Μικροβιολογίας, της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Παρατηρήθηκαν 22 περιπτώσεις καντιντίασης σε 19 (25%) από τους 88 ασθενείς. Καντιντίαση εμφάνισαν 12 από τους 36 ασθενείς που ελάμβαναν χημειοθεραπεία και 7 από τους 52 ασθενείς που δεν ελάμβαναν χημειοθεραπεία (Ρ=0,035). Ψευδομεμβρανώδης καντιντίαση, κυρίως με τη μορφή εστιακών σταγόνων, διαγνώστηκε σε 13 ασθενείς. Διάχυτες ψευδομεμβράνες καντιντίασης, με τη μορφή του thrush, δεν παρατηρήθηκαν σε καμιά περίπτωση. Ερυθηματώδης καντιντίαση και καντιντιασική συγχειλίτιδα παρατηρήθηκαν σε 6 ασθενείς. Στελέχη Candida albicans απομονώθηκαν σε 20 περιπτώσεις, ενώ C. tropicalis απομονώθηκε από 2 κλινικά δείγματα. Όλοι οι ασθενείς ανταποκρίθηκαν καλά στην αντιμυκητιασική αγωγή.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η καντιντίαση -ψευδομεμβρανώδης, ερυθηματώδης και καντιντιασική συγχειλίτιδα- ήταν η πλέον συχνή λοίμωξη του βλεννογόνου του στόματος. Το συνολικό ποσοστό καντιντιάσεων, συμπεριλαμβανομένων και των υποτροπών, ανήλθε στο 25%. Η χορήγηση της αντινεοπλασματικής χημειοθεραπείας αποτέλεσε σημαντικό προδιαθεσικό παράγοντα για την ανάπτυξη της καντιντίασης. Η εμφάνιση της στοματοφαρυγγικής καντιντίασης στους ασθενείς της παρούσας μελέτης υποδεικνύει την ανάγκη συστηματικής εξέτασης του βλεννογόνου του στόματος κατά τη διάρκεια της νοσηλείας των ασθενών με αιματολογικές κακοήθειες, είτε λαμβάνουν αντινεοπλασματική χημειοθεραπεία είτε όχι, ενώ η καλή ανταπόκριση στην αντιμυκητιασική αγωγή υποδηλώνει τη σπουδαιότητα της έγκαιρης διάγνωσης της στοματοφαρυγγικής καντιντίασης, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος ανάπτυξης συστηματικής καντιντίασης.

Λέξεις ευρετηρίου: Αιματολογικές κακοήθειες Καντιντίαση του στόματος.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής