Τελ. ενημέρωση:

   07-Jul-2004
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 20(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2003, 18-29

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Ο ρόλος των β-αδρενεργικών αποκλειστών στη χρονία καρδιακή ανεπάρκεια

Π.Ν. Γεωργακόπουλος, Μ. Κυριακίδης
Γ' Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΠΓΝΝΘΑ «Σωτηρία»

Για πολύ καιρό, οι β-αδρενεργικοί αποκλειστές (β-blockers, β-b) αποτελούσαν αντένδειξη στη θεραπεία της χρονίας καρδιακής ανεπάρκειας (ΧΚΑ) και είναι εύλογη ακόμη η δυσκολία στην απόφαση της χορήγησης των φαρμάκων αυτών σε ασθενείς με ΧΚΑ. Η ενεργοποίηση του συμπαθητικού νευρικού συστήματος (ΣΝΣ), που επάγεται από τη δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας, και οι αρνητικές βιολογικές επιπτώσεις αυτής της ενεργοποίησης στα καρδιακά κύτταρα παρέχει τη λογική βάση της χρήσης των β-b στη ΧΚΑ. Τα αποτελέσματα της θεραπείας με β-b στην ανοχή της άσκησης και στην ποιότητα ζωής των ασθενών είναι αμφιλεγόμενα, ωστόσο κλινικές μελέτες έχουν σαφώς δείξει βελτίωση της λειτουργίας της αριστερής κοιλίας, μείωση του μεγέθους της, καθώς και λιγότερες εισαγωγές στο νοσοκομείο για νοσηλεία από επιδείνωση της ΧΚΑ. Τέσσερις μεγάλες κλινικές μελέτες (US Carvedilol, CIBIS II, MERITHF και COPERNICUS) έδειξαν ότι η θεραπεία με β-b ελάττωσε σημαντικά τη θνησιμότητα από οποιαδήποτε αιτία και από αιφνίδιο θάνατο σε ασθενείς με ΧΚΑ. Σήμερα, οι β-b συστήνονται για τη θεραπεία ασθενών με ήπια έως βαριά ΧΚΑ (λειτουργική κατηγορία κατά ΝΥΗΑ ΙΙ.IV) και με δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας. Περισσότερα δεδομένα απαιτούνται για τη χρήση των β-b σε ασθενείς με λειτουργική τάξη Ι κατά ΝΥΗΑ και σε ειδικές κατηγορίες ασθενών. Η έναρξη της θεραπείας με β-b πρέπει να γίνεται με πολύ χαμηλές δόσεις, οι οποίες θα αυξάνονται προσεκτικά στις μέγιστες ανεκτές από τον κάθε ασθενή δόσεις. Επί του παρόντος, και παρά τα θετικά αποτελέσματα των κλινικών μελετών στην ελάττωση της νοσηρότητας και της θνησιμότητας με τους β-b, η χορήγησή τους στους ασθενείς με ΧΚΑ υπολείπεται σημαντικά και μόνο ένα μικρό ποσοστό ασθενών με ΧΚΑ επωφελoύνται από αυτούς.

Λέξεις ευρετηρίου: Ανάστροφη αναδιαμόρφωση, β-αδρενεργικοί αποκλειστές, Συμπαθητικό νευρικό σύστημα, Χρονία καρδιακή ανεπάρκεια.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής