Τελ. ενημέρωση:

   08-Jul-2004
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 19(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2002, 645-651

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Ιστογένεση όγκων του θυρεοειδούς

Χ.Δ. Σκόπα, Α. Μπατιστάτου
Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Ιατρικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα

Ο θυρεοειδής αδένας αποτελείται από δύο κύριους τύπους επιθηλιακών κυττάρων, τα θυλακιώδη κύτταρα και τα παραθυλακιώδη ή C-κύτταρα, από τα οποία και προέρχονται οι συχνότεροι όγκοι του θυρεοειδούς. Αν και φαίνεται απλό, εντούτοις υπάρχουν όγκοι που εμφανίζουν ανοσοϊστοχημικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά και των δύο αυτών τύπων κυττάρων ταυτόχρονα στον ίδιο όγκο. Η ιστογενετική προέλευση των όγκων αυτών δεν είναι απόλυτα σαφής. Οι διάφορες θεωρίες που έχουν προταθεί περιλαμβάνουν τη «θεωρία του αρχέγονου κυττάρου», την υπόθεση της «αποκλίνουσας διαφοροποίησης», την υπόθεση του «φαινομένου της συνύπαρξης», την υπόθεση του «φαινομένου της επίδρασης του πεδίου» και την «υπόθεση της ομηρίας». Η έρευνα σε μοριακό επίπεδο, που εφαρμόζεται τελευταίως, προσπαθεί να απαντήσει σε ερωτήματα που δημιουργούνται από την ύπαρξη και τη συμπεριφορά των όγκων που συνδυάζουν χαρακτηριστικά θυλακιωδών και παραθυλακιωδών νεοπλασματικών κυττάρων. Ωστόσο, απέχουμε πολύ ακόμη από το να κατανοήσουμε τους πιθανούς μοριακούς μηχανισμούς.

Λέξεις ευρετηρίου: Θυρεοειδής, Ιστογένεση, Καρκίνωμα, Όγκοι θυρεοειδούς.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής