Τελ. ενημέρωση:

   09-Jul-2004
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 19(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2002, 590-598

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ανισότητες πρόσβασης στα Τμήματα Ιατρικής των ελληνικών ΑΕΙ
Κοινωνικές και διαπανεπιστημιακές διαφοροποιήσεις

Μ. Χρυσάκης,1 Μ. Σαρρής,2 Σ. Σούλης2
1Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
2ΤΕΙ Αθηνών

1. Εισαγωγή

2. Μεθοδολογικό πλαίσιο

3. Διαχρονική εξέλιξη των ανισοτήτων πρόσβασης στα τμήματα επιστημών υγείας των ενηλίκων ΑΕΙ

4. Κοινωνικές και διαπανεπιστημιακές διαφοροποιήσεις των ανισοτήτων πρόσβασης στα τμήματα ιατρικής των ελληνικών ΑΕΙ

5. Αντί επιλόγου

Λέξεις ευρετηρίου: Ανθρώπινοι πόροι, Εκπαιδευτική πρόσβαση, Επιστήμες Υγείας, Ιατρικές Σχολές.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής