Τελ. ενημέρωση:

   09-Jul-2004
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 19(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2002, 573-576

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Χρονικό της πρώτης διοίκησης
του Θεραπευτηρίου «Ευαγγελισμός» (1884-1900)

Λ. Κουρκούτα
Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ, Θεσσαλονίκη

Στην παρούσα εργασία παρέχονται στοιχεία για το έργο της Α. Διοίκησης «Εφορεία Κυριών» του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» (1884.1900). Αναφέρονται επίσης οι λόγοι αποχώρησής της, μετά από συνεχή δεκαεπτάχρονη παρουσία. Ο κύριος λόγος της παραίτησης των μελών της Α. Διοίκησης του Ευαγγελισμού ήταν n κακή συνεργασία τους με τη Δανίδα διευθύνουσα αδελφή Χριστίνα Ράινχαρδ. Γι' αυτό και οι κυρίες της Εφορείας συνέταξαν υπόμνημα, με το οποίο κατηγορούν τη Ράινχαρδ προς τη Βασίλισσα Όλγα, θεωρώντας την υπεύθυνη για την κακοδαιμονία του Ευαγγελισμού στη χρονική περίοδο 1899.1900. Η Βασίλισσα,ωστόσο, απέρριψε τα αναφερόμενα στο υπόμνημα, αποδέχθηκε την παραίτηση της Α. Εφορείας Κυριών και διόρισε νέα.

Λέξεις ευρετηρίου: Α΄ Διοίκηση (Εφορεία Κυριών), Βασίλισσα Όλγα, Διευθύνουσα Αδελφή, Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», Νοσηλεύτριες.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής