Τελ. ενημέρωση:

   09-Jul-2004
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 19(3), Μάιος-Ιούνιος 2002, 293-300

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Άμεση και όψιμη αντιμετώπιση του σοβαρού τραύματος
του ουροποιητικού συστήματος

Π. Περιμένης, Γ. Μπαρμπαλιάς
Ουρολογική Κλινική, Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα

Το τραύμα στο ουροποιητικό σύστημα δεν είναι συχνό και συνήθως συνοδεύει άλλες, περισσότερο απειλητικές για τη ζωή κακώσεις. Η αντιμετώπιση των κακώσεων του νεφρού, ανεξάρτητα από το μηχανισμό πρόκλησής τους, γίνεται όλο και περισσότερο συντηρητική. Η υπολογιστική τομογραφία και η ενδοφλέβια ουρογραφία δίνουν τη δυνατότητα για ακριβή σταδιοποίηση, συμβάλλοντας στη σωστή αντιμετώπιση. Μερικές σοβαρές θλαστικές κακώσεις και οι περισσότερες από τις ανοικτές απαιτούν χειρουργική αντιμετώπιση. Οι κακώσεις του ουρητήρα αντιμετωπίζονται συνήθως συντηρητικά, ενώ τα τραύματα της ουροδόχου κύστης αντιμετωπίζονται είτε συντηρητικά είτε άμεσα χειρουργικά. Οι ρήξεις της ουρήθρας, ανάλογα με τη θέση τους και τη βαρύτητά τους, αντιμετωπίζονται συντηρητικά και χειρουργικά, επειγόντως ή όψιμα. Οι κακώσεις της ουρήθρας συχνά προκαλούν ανικανότητα.

Λέξεις ευρετηρίου: Κακώσεις κύστεως, Κακώσεις νεφρού, Κακώσεις ουρήθρας, Κακώσεις ουρητήρα.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής