Τελ. ενημέρωση:

   09-Jul-2004
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 19(3), Μάιος-Ιούνιος 2002, 258-269

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Τραυματικές κακώσεις τραχειοβρογχικού δένδρου

Δ. Δουγένης
Καρδιοθωρακοχειρουργική Κλινική, Iατρικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα

Η ρήξη του τραχειοβρογχικού δένδρου είναι ασυνήθης κάκωση, που συνοδεύει το κλειστό ή ανοικτό θωρακικό τραύμα. Η κάκωση της τραχείας και των κύριων βρόγχων είναι κατάσταση απειλητική για τη ζωή, με αυξημένη θνητότητα και σοβαρές άμεσες και απώτερες επιπλοκές. Απαιτείται υψηλός δείκτης υποψίας και επιθετική διαγνωστική και θεραπευτική αντιμετώπιση, για να ελαχιστοποιηθεί η θνητότητα. Με τη βελτίωση της προνοσοκομειακής αντιμετώπισης του πολυτραυματία και την ενδονοσοκομειακή εφαρμογή των αρχών του PHTLS, ATLS, περισσότεροι ασθενείς φθάνουν ζωντανοί στο νοσοκομείο. Ο ιατρός οφείλει να γνωρίζει τις συνήθεις κακώσεις του τραχειοβρογχικού δένδρου και τις κύριες μεθόδους αντιμετώπισής τους. Ο κύριος στόχος του χειρουργού είναι η διατήρηση της βατότητας του αεραγωγού, η διατήρηση της φωνητικής λειτουργίας και η προσπάθεια για αποφυγή μόνιμης τραχειοστομίας.

Λέξεις ευρετηρίου: Bρόγχοι, Ρήξη, Τραχεία, Τραχειοβρογχικό δένδρο, Τραύμα.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής