Τελ. ενημέρωση:

   09-Jul-2004
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 19(3), Μάιος-Ιούνιος 2002, 252-257

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Σύνδρομο αυξημένης ενδοκοιλιακής πίεσης
ή σύνδρομο κοιλιακού διαμερίσματος

Δ.Κ. Βώρος, Ν. Δανιάς
Β΄ Χειρουργική Κλινική, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αρεταίειο Νοσοκομείο, Αθήνα

Το σύνδρομο της αυξημένης ενδοκοιλιακής πίεσης αναγνωρίστηκε καλά τα τελευταία χρόνια, παρότι ενδείξεις του υπήρχαν από παλαιότερα. Αιτίες του είναι όλες οι καταστάσεις που αυξάνουν απότομα την ενδοκοιλιακή πίεση λόγω οιδήματος ή διάτασης των σπλάχνων ή δημιουργούν χωροκατακτητικές συνθήκες, δηλαδή περιτονίτιδα, ειλεός, παγκρεατίτιδα, θρόμβωση αγγείων, βαρείς τραυματισμοί, μεγάλες συλλογές αίματος, μαζική χορήγηση υγρών, αιμοστατικές κομπρέσες, μεταμόσχευση ήπατος. Προκαλεί σοβαρή έκπτωση ζωτικών οργάνων και λειτουργιών και κυρίως των πνευμόνων, των νεφρών και της κυκλοφορίας, τόσο της σπλαχνικής όσο και της συστηματικής. Η υποψία τίθεται από τη γνώση της παθοφυσιολογίας του και από τα αντίστοιχα κλινικά σημεία. Η επιβεβαίωση γίνεται με μέτρηση της ενδοκοιλιακής πίεσης, όπως αυτή αντικατοπτρίζεται από την πίεση στην ουροδόχο κύστη και προσδιορίζεται διαμέσου του καθετήρα της ουροδόχου κύστης. Η πρόληψη και η αντιμετώπιση του συνδρόμου, που έχει πολύ βαριά πρόγνωση, επιτυγχάνεται με την αποφυγή της σύγκλεισης της κοιλιάς ή την άμεση διάνοιξή της σε κάθε περίπτωση όπου αυτή ενδείκνυται. Οι τεχνικές ανοικτής κοιλιάς είναι οι ίδιες με αυτές που εφαρμόστηκαν τα τελευταία χρόνια για τις σοβαρές ενδοκοιλιακές φλεγμονές.

Λέξεις ευρετηρίου: Ανοικτή κοιλιά, Ενδοκοιλιακή πίεση, Ενδοκοιλιακή υπέρταση, Σύνδρομο διαμερίσματος κοιλίας.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής