Τελ. ενημέρωση:

   12-Jul-2004
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 19(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2002, 153-160

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Δηλητηριάσεις με παρακεταμόλη
και η αντιμετώπισή τους με χορήγηση αντιδότου

Χ. Βαδάλα, Π. Βλάχος
Κέντρο Δηλητηριάσεων, Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού», Αθήνα

Η παρακεταμόλη (ακεταμινοφαίνη) είναι το ευρύτερα χρησιμοποιούμενο αναλγητικό στον κόσμο και ένα από τα συχνότερα αίτια δηλητηριάσεων που οφείλονται σε φαρμακευτικούς παράγοντες. Η πρωταρχική κλινική εκδήλωση της δηλητηρίασης με παρακεταμόλη είναι η ηπατοτοξικότητα, που εκδηλώνεται λόγω της συσσώρευσης του τοξικού ενδιάμεσου μεταβολίτη Ν-ακετυλο-p-βενζοκινονιμίνης (NAPQI), όταν εξαντλούνται τα ηπατικά αποθέματα γλουταθειόνης. Η Ν-ακετυλοκυστεΐνη (NAC) αποτελεί το φάρμακο επιλογής για τη δηλητηρίαση από παρακεταμόλη και είναι περισσότερο αποτελεσματική όταν χορηγείται στη διάρκεια των 8 πρώτων ωρών. Εντούτοις, όψιμη χορήγησή της (15 ώρες μετά την υπερδοσολογία παρακεταμόλης) έχει αποδειχθεί ότι είναι ασφαλής, ενώ ωφέλιμα αποτελέσματα μπορεί να επιτευχθούν με χορήγηση του φαρμάκου μέχρι ή πιθανώς και μετά από 24 ώρες. Επιπρόσθετα, η αγωγή με NAC σε ασθενείς που έχουν ήδη εκδηλώσει κεραυνοβόλο ηπατική ανεπάρκεια ελαττώνει τη νοσηρότητα και τη θνητότητα. Ανεπιθύμητες ενέργειες έχουν αναφερθεί σε μια μικρή αναλογία ασθενών μετά από τη χορήγηση της NAC. Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η παρακεταμόλη ή η NAC είναι τερατογόνες κατά την κύηση.

Λέξεις ευρετηρίου: Δηλητηρίαση με παρακεταμόλη, Ν-ακετυλοκυστεΐνη.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής