Τελ. ενημέρωση:

   31-Aug-2004
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 18(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2001, 566-574

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Η πρόληψη του σακχαρώδους διαβήτη τύπου 1

Π. Πάσχου
Παιδιατρική Κλινική, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1 (ΣΔΤ 1) προκαλείται από την καταστροφή των ινσουλινοπαραγωγών β-κυττάρων των νησιδίων του Langerhans. Πιστεύεται ότι αιτία της νόσου είναι ο συνδυασμός της δράσης μη γενετικών (περιβαλλοντικών) παραγόντων σε γενετικά προδιατεθειμένα άτομα, με αποτέλεσμα την έναρξη της αυτοάνοσης καταστροφικής διεργασίας. Οι αυτοάνοσες αντιδράσεις του οργανισμού είναι ιδιαίτερα έντονες κατά την έναρξη της νόσου, κατά την οποία παρατηρείται μια διήθηση των νησιδίων του παγκρέατος από Τ και Β-λεμφοκύτταρα, πλασματοκύτταρα και μακροφάγα. Με τη χρήση γενετικών, ανοσολογικών και μεταβολικών δεικτών είναι δυνατή η αναγνώριση ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο να αναπτύξουν διαβήτη. Μάλιστα, η πρόοδος που έχει σημειωθεί στην πρόβλεψη του ΣΔΤ 1 έχει οδηγήσει στη διερεύνηση στρατηγικών παρέμβασης στην ανάπτυξη της νόσου πριν από την ολική καταστροφή της μάζας των β-κυττάρων. Καθένα από τα στάδια που οδηγούν στην κλινική έναρξη του ΣΔΤ 1 πρέπει να μελετηθεί, προκειμένου να διαπιστωθεί αν αποτελεί ευκαιρία για παρέμβαση με σκοπό την πρόληψη της νόσου. Οι προσεγγίσεις που μελετώνται σήμερα περιλαμβάνουν τη διαιτητική αγωγή, τη γενική ανοσοκαταστολή (π.χ. χορήγηση κυκλοσπορίνης, αζαθειοπρίνης), φάρμακα που εμποδίζουν την καταστροφή των β-κυττάρων (π.χ. νικοτιναμίδη), ανοσοθεραπεία μέσω πεπτιδίων (π.χ. χορήγηση ινσουλίνης), χρήση μονοκλωνικών αντισωμάτων και κυτταροκινών, καθώς και τη γονιδιακή θεραπεία. Ιδανικά, η αναγνώριση ειδικών διαβητογόνων αντιγόνων θα επιτρέψει πιθανώς το σχεδιασμό εμβολιασμού του γενικού πληθυσμού ενάντια στο διαβήτη. Προγράμματα που στοχεύουν στην πρόβλεψη και την πρόληψη του ΣΔΤ 1 βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη ή σε φάση σχεδιασμού σε αρκετές χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας.

Λέξεις ευρετηρίου: Πρόληψη, Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής