Τελ. ενημέρωση:

   17-Sep-2004
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 18(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2001, 75-79

ΒΡΑΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Μορφολογική ανάλυση χειρουργικώς εξαιρεθέντων μηνίσκων

Α. Lesic,1 V. Tatic,2 M. Bumbasirevic,1 S. Malobabic3
1Institute of Orthopedic Surgery, Clinical Center of Serbia, Faculty of Medicine, Belgrade University,
2Institute of Pathology, Military Medical Academy,
3Department of Anatomy, Faculty of Medicine, Belgrade University, Belgrade, Yugoslavia

Οι μηνίσκοι, που εξαιρέθηκαν χειρουργικά από 60 ασθενείς, ηλικίας 15-60 ετών, με πόνο στο γόνατο, συγκρίθηκαν με εκείνους που εξαιρέθηκαν από 12 μάρτυρες 18-25 ετών. Από τους ασθενείς, μόνο οι 15/60 είχαν ιστορικό τραυματισμού. Συχνότερα προσβεβλημένος ήταν ο μέσος μηνίσκος του δεξιού γόνατος στους μέσης ηλικίας ασθενείς. Πέντε από τους ασθενείς που εξετάστηκαν με MRI, βρέθηκε ότι είχαν διάμεσες αλλοιώσεις των μηνίσκων. Η κλινική και μορφολογική (ιστοπαθολογική και ανοσοϊστοχημική) ανάλυση έδειξε ότι η κύρια αιτία της ρήξης των μηνίσκων ήταν η σοβαρού βαθμού βλεννώδης εκφύλιση και η καταστροφή των ινών του κολλαγόνου με αύξηση του αριθμού των ελαστικών ινών.

Λέξεις ευρετηρίου: Βλεννώδης εκφύλιση, Μηνίσκος, MRI.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής