Τελ. ενημέρωση:

   17-Sep-2004
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 18(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2001, 43-49

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η κρυπτοσποριδίωση σε ασθενείς με AIDS
μετά από την εφαρμογή της ισχυρής αντιρετροϊκής θεραπείας ΗΑΑRT

K. Τζανέτου,1 E. Σαμπατάκου,2 M. Χίνη,2 E. Καυκούλα,1 I. Περδίος,2 Ε. Δολαψάκη,1
A. Στρούζα,1 M. Λελέκης,2 Π. Γαργαλιάνος,2 Ε. Μαλάμου-Λαδά1

1Μικροβιολογικό Εργαστήριο,
2Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων, Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς»

ΣΚΟΠΟΣ H μελέτη της επίδρασης της ισχυρής αντιρετροϊκής θεραπείας HAART στη συχνότητα και στην έκβαση της κρυπτοσποριδίωσης σε ασθενείς με HIV-λοίμωξη/AIDS.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Σε 110 ασθενείς με HIV-1-λοίμωξη και διάρροια έγινε εξέταση κοπράνων, η οποία περιελάμβανε (α) παρασιτολογική εξέταση για ωάρια και παράσιτα, (β) καλλιέργεια για εντεροπαθογόνα και μύκητες και (γ) χρώσεις επιχρίσματος για Cryptosporidium και Microsporidium spp.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Σε 4 ασθενείς από τους 110 (ποσοστό 3,6%) ανιχνεύθηκαν ωοκύστεις του Cryptosporidium. Στους 3 ασθενείς το HIV-1 RNA (ιικό φορτίο) και ο αριθμός των CD4 λεμφοκυττάρων πριν από την έναρξη της αγωγής με HAART κυμαίνονταν, αντίστοιχα, από 244,488x103-842,500x103 αντίγραφα/mL και από 6-25 CD4 λεμφοκύτταρα/μL. 26-29 (διάμεση χρονική περίοδος 28) ημέρες μετά από την έναρξη της θεραπείας υποχώρησαν κλινικά οι διάρροιες και εξαφανίστηκαν οι ωοκύστεις από τα κόπρανα, ενώ στον τέταρτο ασθενή, που ήταν υπό HAART, αυτό συνέβη την 8η μέρα από την έναρξη του διαρροϊκού συνδρόμου. Το ιικό φορτίο και ο αριθμός των CD4 λεμφοκυττάρων την περίοδο απαλλαγής από την κρυπτοσποριδίωση κυμαίνονταν από 70-6.435 αντίγραφα/mL και από 10-51 CD4 λεμφοκύτταρα/μL, ενώ οι αντίστοιχες τιμές για τον τέταρτο ασθενή τη στιγμή της διάγνωσης ήταν 2,602x103 αντίγραφα/mL και 532 CD4 λεμφοκύτταρα/μL. Κατά τη διάρκεια παρακολούθησης των 4 ασθενών (διάμεση χρονική περίοδος 10 μήνες) δεν διαπιστώθηκε υποτροπή της κρυπτοσποριδίωσης.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (α) Η σοβαρότητα και η διάρκεια της διάρροιας συνδέονται καθαρά με τον αριθμό των CD4 λεμφοκυττάρων (βαρύ διαρροϊκό σύνδρομο συσχετίστηκε με αριθμό CD4 λεμφοκυττάρων <50/μL, ενώ ήπιο διαρροϊκό σύνδρομο, μικρής διάρκειας, συσχετίστηκε με υψηλό αριθμό CD4 λεμφοκυττάρων, >500/μL). (β) Η θεαματική μείωση του ιικού φορτίου με τη χρήση HAART, ακόμα και με μικρή ή καμία αύξηση των CD4 λεμφοκυττάρων, οδηγεί σε πλήρη εξάλειψη των ωοκύστεων του Cryptosporidium από τα κόπρανα και κλινική αποκατάσταση του διαρροϊκού συνδρόμου, χωρίς τη χορήγηση ειδικής αντιμικροβιακής αγωγής. (γ) Η καλύτερη πρόληψη και θεραπεία της κρυπτοσποριδίωσης σε ασθενείς με HIV-λοίμωξη είναι η χορήγηση HAART.

Λέξεις ευρετηρίου: ΑΙDS, Aναστολείς της πρωτεάσης, ΗΑΑRT, Kρυπτοσπoριδίωση.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής