Τελ. ενημέρωση:

   12-Jun-2001
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 17(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2000, 619-622

ΒΡΑΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Επίπεδα TNF-α σε καχεκτικούς καρκινοπαθείς

K.E. NENOVA,1 D.E. KOVATCHEV2
1Department of Propedeutics of Internal Medicine,
2Department of Biology, Medical University, Varna, Bulgaria

Μελετήθηκαν τα επίπεδα του TNF-α στον ορό 71 ασθενών (51 άνδρες και 20 γυναίκες, ηλικίας 53,6±1,8 ετών) με καρκίνο σταδίου IV διαφόρων εντοπίσεων, πριν και κατά τη διάρκεια της θεραπείας, καθώς και σε 16 υγιείς μάρτυρες. Ο προσδιορισμός των επιπέδων του TNF-α έγινε με ELISA. Σε 50/71 (70,4%) ασθενείς, τα πριν από τη θεραπεία επίπεδα TNF-α βρέθηκαν σημαντικά αυξημένα (P<0,001). Σε 32/71 (45%) ασθενείς παρατηρήθηκε συσχέτιση (r=0,53) των επιπέδων του TNF-α με το βαθμό της καρκινικής καχεξίας. Σε 15/71 ασθενείς, οι οποίοι παρουσίασαν καλή ανταπόκριση στην κυτταροστατική θεραπεία, παρατηρήθηκε, κατά τη διάρκειά της, σημαντική (P<0,001) ελάττωση των επιπέδων του TNF-α (από 2,6 σε 0,2 pg/mL).

Λέξεις ευρετηρίου: Καρκίνος, Καχεξία, Κυτταροστατικά, TNF-α.


© 2001, Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής