Τελ. ενημέρωση:

   01-Mar-2001
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 17(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2000, 446-449

ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Ιατρική και ανθρωπιστικές αξίες

Σ.Γ. MΑΡΚΕΤΟΣ
Διεθνές Ιπποκράτειο Ίδρυμα της Κω (ΔΙΙΚΩ), Αθήνα

Η σύγχρονη Δυτική ιατρική επιστήμη εξελίσσεται ραγδαία, όλο και περισσότερο, σε μια γιγαντιαία βιοτεχνολογική επιχείρηση. Το γεγονός αυτό αυξάνει τη σημασία των ανθρωπιστικών διαχρονικών μηνυμάτων της Ιπποκρατικής κληρονομιάς μας, όπως αποκρυσταλλώθηκαν στον 20ό αιώνα (και) από το πρότυπο του Αλσατού ιατρο-αποστόλου Άλμπερτ Σβάιτσερ. Επισημαίνεται ότι η ανθρωπιστική καλλιέργεια και η ισόρροπη διδασκαλία των ανθρωπιστικών με τις φυσικές επιστήμες, αποτελεί το καλύτερο αντίδοτο για την πρόοδο των ανθρωποσωτήριων βιοϊατρικών ανακαλύψεων, που δημιουργούν όλο και περισσότερα περίπλοκα μεταϊατρικά προβλήματα στην ανθρωπότητα.

Λέξεις ευρετηρίου:Ανθρωπιστική καλλιέργεια, Ιατρική τεχνολογία, Ιπποκρατική Ιατρική, Κοινωνικές επιστήμες, Φυσικές επιστήμες.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής