Τελ. ενημέρωση:

   12-Dec-2000
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 17(3), Μάϊος-Ιούνιος 2000, 293-299

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Η λειτουργία της πρωτεΐνης P53
και η σχέση της με τα αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα

Α. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ,1 Γ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΤΟΣ,1 Α. ΔΡΟΣΟΣ2
1Ρευματολογικό Τμήμα, Τομέας Παθολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
2Α
ιματολογικό Εργαστήριο, Μονάδα Μοριακής Βιολογίας,
Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

Η P53 είναι μια πυρηνική φωσφοπρωτεΐνη, που κωδικοποιείται από το ογκοκατασταλτικό γονίδιο p53 και λειτουργεί ως ρυθμιστικός παράγοντας στην ανάπτυξη και τον πολλαπλασιασμό του κυττάρου. Το γονίδιο p53 χαρακτηρίζεται από διάφορους ερευνητές ως «μοριακός φύλακας του γονιδιώματος». Συμμετέχει ενεργά τόσο στη διαδικασία επιδιόρθωσης του DNA, όσο και στην απόπτωση των κυττάρων με αλλοιωμένο DNA. Η μελέτη του γονιδίου p53 και της πρωτεΐνης P53 έχει συγκεντρώσει μεγάλο επιστημονικό ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια, με σκοπό να διερευνηθεί η σχέση της πρωτεΐνης P53 με την ογκογένεση στον άνθρωπο και η χρησιμότητα του γονιδίου p53 ως καρκινικού δείκτη σε διάφορους τύπους νεοπλασμάτων. Η παρούσα ανασκόπηση παρουσιάζει τη δομή της πρωτεΐνης P53, τον τρόπο λειτουργίας της, τη διαδικασία ενεργοποίησης του γονιδίου p53 από διάφορους παράγοντες, όπως είναι η υπεριώδης ακτινοβολία και η υποξία. Επίσης, διαπραγματεύεται την τροποποίηση της φυσιολογικής λειτουργίας του γονιδίου p53 από διάφορους ιούς και τα σημεία ελέγχου στον κυτταρικό κύκλο. Τέλος, παραθέτει τα δεδομένα που έχουν αναφερθεί από διάφορους ερευνητές στη διεθνή βιβλιογραφία τα τελευταία χρόνια, για τη σχέση του γονιδίου p53 με διάφορα αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα. Παρουσιάζονται δεδομένα που αφορούν τη σχέση του γονιδίου p53 με τη ρευματοειδή αρθρίτιδα, την οστεοαρθρίτιδα, το συστηματικό ερυθηματώδη λύκο και το σύνδρομο Sjφgren. Σκοπός είναι η ανάδειξη μιας πιθανής σχέσης των μεταλλάξεων του γονιδίου p53 με την παθογένεια ορισμένων αυτοάνοσων ρευματικών νοσημάτων.

Λέξεις ευρετηρίου: Αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα, Πρωτεϊνη P53.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής