Τελ. ενημέρωση:

   17-Jul-2000
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 16(5), Σεπέμβριος-Οκτώβριος 1999, 531-532

 

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

 

 

ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΑ 2000

Ι.Ξ. Κολιόπουλος
Επιστημονικές Εκδόσεις «Γρ. Παρισιάνος», Μαρία Γρ. Παρισιάνου, Αθήνα 1999, 260 σελίδες

Στο βιβλίο αυτό, ο καθηγητής Οφθαλμολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Ι.Ξ. Κολιόπουλος περιγράφει με επιστημονική μεθοδικότητα και κριτικό πνεύμα την εκδήλωση της μικροαγγειοπάθειας του σακχαρώδους διαβήτη στον αμφιβληστροειδή, τη διαβητική αμ φιβληστροειδοπάθεια. Είναι ένα σύγγραμμα, στις σελίδες του οποίου γίνεται συστηματική ταξινόμηση των διαφόρων πτυχών του προβλήματος της αμφιβληστροειδοπάθειας, που είναι μια από τις συχνότερες και κυριότερες αιτίες τύφλωσης σε όλο τον κόσμο.

Το βιβλίο αποτελείται από 260 σελίδες μεγάλου σχήματος και περιλαμβάνει 31 εικόνες και 61 σχέδια-σχήματα. Υπάρχουν έξι κεφάλαια ταξινομημένα ως εξής: 1. Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια (πρόβλημα, επιδημιολογία και παράγοντες κινδύνου). 2. Παθοφυσιολογία και παθογένεια. 3. Από την παθοφυσιολογία στο εύρημα. 4. Τα ευρήματα και η κλινική εικόνα. 5. Η κλινική εικόνα και η αντιμετώπιση. 6. Μηνύματα, ενέργειες, οδηγίες.

Σε κάθε κεφάλαιο υπάρχουν, σε κατάλληλες θέσεις, μέσα σε ειδικό πλαίσιο, τα κυριότερα σημεία που πρέπει να συγκρατήσει ο αναγνώστης. Η περιγραφή ανατομικών και φυσιολογικών ευρημάτων και η καταγραφή μηχανισμών παθοφυσιολογίας και παθογένειας επιτρέπουν στον αναγνώστη, ειδικό ή μη, την καλύτερη κατανόηση του θέματος και την αποφυγή προσφυγής σε άλλα ειδικά συγγράμματα. Οι πολλές σχηματικές παραστάσεις και οι πίνακες κάνουν το κείμενο πιο εύληπτο. Αξίζει να τονιστεί ιδιαίτερα η πλούσια βιβλιογραφία που έλαβε ο συγγραφέας υπόψη (εκατοντάδες) και η αναφορά 317 άρθρων από έγκυρα ιατρικά περιοδικά και επιλεγμένα βιβλία. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η παράθεση από το συγγραφέα, εκτός από τη σύγχρονη ξένη βιβλιογραφία, και πολλών ελληνικών δημοσιεύσεων που υπάρχουν πάνω στο θέμα. Τέλος, το βιβλίο περιλαμβάνει και αλφαβητική βιβλιογραφία, καθώς επίσης και ικανό αριθμό συντομογραφιών.

Σε όλο το βιβλίο υπάρχει έντονο το προσωπικό στοιχείο του συγγραφέα και ο συνεχής «σιωπηλός» διάλογός του με τον αναγνώστη. Κυριαρχείται από ένα ιδιαίτερο ύφος γραφής, χαρακτηριστικό του συγγραφέα, ενώ είναι συνεχής η προσπάθειά του να καταστήσει τον αναγνώστη «συμμέτοχο» στην κριτική του διάθεση. Η σαφήνεια της διατύπωσης και η άψογη χρήση της ελληνικής γλώσσας προσδίδουν στο βιβλίο δύο άλλα σημαντικά πλεονεκτήματα.

Αξίζει να τονιστεί ιδιαίτερα η κριτική διάθεση του συγγραφέα στα πολλά ευρήματα της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας, αλλά και η αναφορά του σε μελλοντικές εξελίξεις. Παρόλο που ο κ. Κολιόπουλος με μεγάλη μετριοφροσύνη αναφέρει ότι το 2001 η πιο πάνω μονογραφία θα είναι ξεπερασμένη, πιστεύω ότι για αρκετά χρόνια το βιβλίο αυτό θα αποτελεί σημείο αναφοράς στο συγκεκριμένο θέμα, όχι μόνο για τον ειδικό οφθαλμίατρο, αλλά και για συναδέλφους άλλων ειδικοτήτων, όπως παθολόγους και ενδοκρινολόγους.


Η.Ν. Μυγδάλης


ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΖΩ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΒΗΤΗ

Ν. Κατσιλάμπρος (σε συνεργασία των Ι. Ιωαννίδη, Ν. Τεντολούρη, Π. Τσαπόγα)
Ιατρικές Εκδόσεις Λίτσας, 2000, σελ. 254

Το βιβλίο απευθύνεται στα διαβητικά άτομα και καλύπτει πολλά θέματα που τα απασχολούν καθημερινά. Παρέχει οδηγίες πρακτικού περιεχομένου, ενώ στο τέλος αρκετών κεφαλαίων υπάρχουν απαντήσεις σε ερωτήσεις που συχνά απευθύνουν οι διαβητικοί στους γιατρούς τους. Το βιβλίο καλύπτει μια σημαντική ανάγκη του Έλληνα διαβητικού ασθενούς για καλύτερη και επαρκέστερη ενημέρωση. Είναι εξάλλου γνωστό ότι ο σακχαρώδης διαβήτης είναι ιδιαίτερα συχνή κατάσταση, που αφορά όλη τη ζωή. Γι' αυτό, είναι απόλυτα αναγκαία η συστηματική, σωστή και υπεύθυνη εκπαίδευση και ενημέρωση των διαβητικών ατόμων, αλλά και του οικογενειακού τους περιβάλλοντος.

Η πολύχρονη ενασχόληση και εμπειρία γύρω από το σακχαρώδη διαβήτη του καθηγητή Ν. Κατσιλάμπρου και η σημαντική συμβολή των συνεργατών του αποτυπώνονται με πολύ σαφή, επαγωγικό και συνάμα αναλυτικό τρόπο στις σελίδες αυτού του πολύτιμου βοηθήματος. Τα κεφάλαια του βιβλίου εισάγουν τον ενδιαφερόμενο αρχικά στην κατανόηση της νόσου και των επιπτώσεων που αυτή έχει. Ακολουθούν κεφάλαια που αναφέρονται στη διατροφή, στην άσκηση, στη θεραπεία του σακχαρώδους διαβήτη τύπου 1 και του διαβήτη τύπου 2 και στην αντιμετώπιση του διαβήτη σε ειδικές περιπτώσεις. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στις κυριότερες επιπλοκές της νόσου και τη δυνατότητα πρόληψής τους, καθώς και στα ιδιαίτερα προβλήματα που συναντούν τα διαβητικά άτομα στην καθημερινή τους ζωή, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο αυτά αντιμετωπίζονται. Πολύ χρήσιμες πληροφορές δίνονται επίσης σχετικά με την εγκυμοσύνη των διαβητικών γυναικών.

Η ενημέρωση είναι αναλυτική και επιλύει πολλές απορίες. Το κείμενο είναι σαφές και εύληπτο. Η διατύπωση είναι απλή, χωρίς να αδικείται η επιστημονική ακρίβεια.


© 2000, Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής