Τελ. ενημέρωση:

   14-Jul-2000
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 16(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1999, 457-463

ΒΡΑΧΕΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Στυτική δυσλειτουργία και καρδιαγγειακά νοσήματα

M.A. KHAN,1 M.E. SULLIVAN,1 C.S. THOMPSON,2
M.R. DASHWOOD,2 R.J. MORGAN,1 D.P. MIKHAILIDIS1

1Department of Urology, 2Department of Molecular Pathology & Clinical Biochemistry,
Royal Free and University College Medical School & The Royal Free Hampstead NHS Trust, London, UK

Στους ασθενείς με ισχαιμική καρδιοπάθεια (ΙΚ) παρατηρείται αυξημένη επίπτωση στυτικής δυσλειτουργίας (ΣΔ). Η συσχέτιση αυτή μπορεί να αποδοθεί στους παράγοντες κινδύνου, που είναι κοινοί και στις δύο καταστάσεις (π.χ. υπέρταση, δυσλιπιδαιμία, διαβήτης, κάπνισμα). Η δραστηριότητα του οξειδίου του αζώτου (ΝΟ) στους ιστούς του πέους και των αγγείων επηρεάζεται αρνητικά από αυτούς τους παράγοντες και, κατά συνέπεια, οι διαταραχές της είναι πιθανό να διαδραματίζουν παθογενετικό ρόλο, τόσο στη ΣΔ, όσο και στην ΙΚ. Οι διαταραχές της ΝΟ-δραστηριότητας, σε συνδυασμό με διαταραχές της σύνθεσης των εικοσανοειδών και την αύξηση της συγκέντρωσης της κυκλοφορούσας ενδοθηλίνης-1, ενδέχεται να αποτελούν εκδήλωση ενός ενιαίου βιοχημικού μηχανισμού, ο οποίος ευθύνεται για τη συσχέτιση της ΙΚ με τη ΣΔ. Η συνέχιση της έρευνας σ' αυτή την περιοχή είναι πιθανό να συμβάλει στην κατανόηση της παθογένειας των καρδιαγγειακών νοσημάτων, γενικώς.

Λέξεις ευρετηρίου: Ενδοθηλίνη, Καρδιαγγειακά νοσήματα, Οξείδιο του αζώτου, Σακχαρώδης διαβήτης, Στυτική δυσλειτουργία, Υπέρταση, Υπερχοληστερολαιμία.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής