Τελ. ενημέρωση:

   28-Jul-2000
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 16(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1999, 452-456

ΒΡΑΧΕΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Παθολογική σεξουαλική διαφοροποίηση

Φ.Α. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΑΚΗΣ
Ουρολογική Κλινική, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»

Οι διαταραχές της σεξουαλικής διαφοροποίησης εκδηλώνονται κατά κανόνα με την εικόνα έξω γεννητικών οργάνων αμφίβολου φύλου. Η ακριβής διάγνωση και ορθή αντιμετώπιση της υποκείμενης ανωμαλίας, που θα βοηθήσει μετέπειτα την ομαλή σεξουαλική και κοινωνική εξέλιξη του πάσχοντος, αποτελεί μεγάλη πρόκληση για τον ουρολόγο. Η γνώση των βασικών παραγόντων που εμπλέκονται στην ομαλή σεξουαλική διαφοροποίηση και οι διαταραχές που προκύπτουν από την απουσία ή ανεπαρκή δράση τους βοηθά σημαντικά στην επίλυση των προβλημάτων αυτών. Οι κύριες φάσεις διαγνωστικής και θεραπευτικής παρέμβασης είναι (α) η νεογνική περίοδος, όπου με την προσεκτική λήψη ιστορικού, την επιμελή κλινική εξέταση και τη χρήση γενετικού, βιοχημικού και απεικονιστικού ελέγχου επιβάλλεται ταχέως ο προσδιορισμός του πραγματικού φύλου και της υποκείμενης διαταραχής, ώστε να ακολουθήσει η πρόταση για την επιλογή του φύλου, που θα καλύπτει μελλοντικά τον ασθενή κατά τον πλέον επαρκή τρόπο, (β) η περίοδος της ήβης, όπου μπορεί να γίνουν αντιληπτά προβλήματα που δεν διαγνώστηκαν αρχικά, οπότε θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις όσον αφορά την ενδεχόμενη αναθεώρηση του φύλου του πάσχοντος. Η σπανιότητα αλλά και τα σύνθετα ανατομικά προβλήματα των ατόμων αυτών επιβάλλουν την παραπομπή τους σε ειδικά κέντρα, όπου τόσο την υποστήριξή τους όσο και τη χειρουργική αντιμετώπισή τους αναλαμβάνουν εξειδικευμένοι στα θέματα αυτά επιστήμονες.

Λέξεις ευρετηρίου: Αμφιβόλου φύλου έξω γεννητικά όργανα, Σεξουαλική διαφοροποίηση, Ψευδερμαφροδιτισμός.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής