Τελ. ενημέρωση:

   19-Sep-2000
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 16(4), Ιούλιος-Αύγουστος 1999, 409-410

WHONET Greece
Ελληνικό Δίκτυο Μελέτης της Μικροβιακής Αντοχής

ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Αντοχή στις κινολόνες
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ–ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1998

ΣΧΟΛΙΑ

Παρουσιάζονται τα πολυκεντρικά ποσοστά αντοχής στις κινολόνες ανά μικροβιακό είδος και ανά είδος κλινικής για το 1998. Επίσης, παρουσιάζονται και οι διαφορές ανά νοσοκομείο. Παντού υπολογίζεται ένα (το πρώτο) isolate ανά ασθενή. Στον πίνακα 1 φαίνονται τα πολυκεντρικά ποσοστά αντοχής στις κινολόνες στα κύρια μικροβιακά είδη. Παρατηρούνται μεγαλύτερα ποσοστά αντοχής στις χειρουργικές κλινικές απ’ ό,τι στις παθολογικές κλινικές για όλα τα μικροβιακά είδη εκτός από την E. coli και την P. aeruginosa. Όπως αναμενόταν, οι μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) εμφανίζουν σημαντικά υψηλότερα ποσοστά αντοχής απ’ ό,τι οι κλινικές. Στον πίνακα 2 φαίνονται τα σχετικά υψηλά ποσοστά αντοχής στις κινολόνες των E. coli και P. mirabilis, που έχουν απομονωθεί από εξωτερικούς ασθενείς. Γενικά, δεν παρατηρούνται σημαντικές διαφορές σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Τονίζεται, πάντως, ότι οι εθνικοί μέσοι όροι είναι αρκετά αδροί δείκτες και μπορεί να κρύβουν σημαντικές διαχρονικές μεταβολές ανά νοσοκομείο. Οι μεταξύ των νοσοκομείων διαφορές φαίνονται στις εικόνες 1, 2, 3, 4, 5. Με τετράγωνο παρουσιάζονται τα νοσοκομεία των Αθηνών, με τρίγωνο της Θεσσαλονίκης, με ρόμβο της περιφέρειας και με κύκλο του Πειραιά. Παρατηρείται μεγάλη διασπορά τιμών, γεγονός που τονίζει, για μία ακόμη φορά, τη σημασία της επιδημιολογικής διερεύνησης και επιτήρησης της μικροβιακής αντοχής ανά νοσοκομείο.

 


Το Δίκτυο Μελέτης της Μικροβιακής Αντοχής συντονίζεται από τους Β. Βατόπουλο και Β. Καλαποθάκη (Εργαστήριο Υγιεινής & Επιδημιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών) και Ν.Ι. Λεγάκη (Εργαστήριο Μικροβιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών).

Στο Δίκτυο Μικροβιακής Αντοχής για το 1998 μετέχουν τα Μικροβιολογικά Εργαστήρια των Νοσοκομείων: Τζάνειο Πειραιώς (Χρ. Πουλοπούλου, Χρ. Νικολοπούλου), Ασκληπιείο Βούλας (Π. Γιανακάκος, Χρ. Κούτσια-Καρούζου), Παίδων «Αγία Σοφία» (Α. Χρισάκη, Α. Πάγκαλη), Πολυκλινική Αθηνών (Ε. Τόμπρου, Ε. Βογιατζάκης), 1ο Νοσοκομείο ΙΚΑ (Σ. Φιλοπούλου, Α. Περόγαμβρος), Σισμανόγλειο Αθηνών (Μ. Κανελοπούλου, Ε. Παπαφράγκας), Άγ. Σάββας (Ε. Χήνου, Π. Γολεμάτη), Ν. Ιωνίας «Αγ. Όλγα» (Ε. Μερκούρη, Σ. Κίτσου-Κυριακοπούλου), Αρεταίειο (Ε. Κουσκούνη), Ελπίς-Δημοτικό Αθηνών (Στρ. Θερμογιάννη, Ε. Καΐλη-Παπαδοπούλου), ΝΓΝ Ελευσίνας Θριάσιο (Χ. Κοτρώνη, Ε. Τρίκκα-Γραφάκου), ΑΝ Θεσσαλονίκης Θεαγένειο (Ε. Καΐτσα, Ο. Βαβάτση-Μάνου), Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης (Γ. Θεοδωροπούλου-Ροδίου), ΓΠΠΝ Αλεξανδρούπολης (Ε. Αρχοντίδου, Σ. Κτενίδου-Καρτάλη), ΠΠΓΝ Ιωαννίνων (Ε. Γκεσούλη, Τ. Λεβειδιώτου-Στεφάνου), ΓΠΝ Ηρακλείου Βενιζέλειο (Μ. Βεντούρη, Β. Λιάκου), ΓΠΝ ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης (Α. Φαϊτσίδου, Ι. Δουμπόγιας), Νοσοκομείο Αλεξάνδρα (Ε. Πρίφτη, Γ. Πετροχείλου-Πάσχου), Ν. Παίδων «Αγλ. Κυριακού» (Ε. Λεμπέση, Μ. Φουστούκου), ΓΝΝ «Παμμακάριστος» (Ε. Μπελούκα, Α. Σίμα), ΠΓΝ-Μαιευτήριο «Ε. Βενιζέλου» (Τ. Λαζαράκη, Ε. Καδά), ΓΝ «Άγ. Δημήτριος» Θεσσαλονίκης (Φ. Πολυδώρου, Ε. Μαλακά), ΓΝΝ «Άγ. Παύλος» Θεσσαλονίκης (Ε. Παπακωνσταντίνου-Μπεζάζη).

Το δίκτυο χρηματοδοτείται εν μέρει από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγιεινής, Υπουργείο Υγείας & Πρόνοιας.

Περισσότερα δεδομένα ανά νοσοκομείο δημοσιεύονται στη σχετική σελίδα στο internet στη διεύθυνση: www.mednet.rg/whonet.

Γενικές πληροφορίες για τη στήλη δημοσιεύονται στα Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής 1997, 14(4):470–471.

 

 


© 2000, Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής