Τελ. ενημέρωση:

   28-Jul-2000
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 16(4), Ιούλιος-Αύγουστος 1999, 380-382

ΒΡΑΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Γιγαντοκυτταρικός όγκος των μεγάλων σιαλογόνων αδένων
σε συνδυασμό με πλειόμορφο αδένωμα

G. DOGUSOY, G. OZBAY, G. GIRISKEN, S. DERVISOGLU
Department of Pathology, Cerrahpasa Medical School, University of Istanbul, Istanbul, Turkey


Νεοπλάσματα, ιστολογικώς όμοια με τους γιγαντοκυτταρικούς όγκους των οστών, έχουν περιγραφεί και στους μαλακούς ιστούς, ορισμένα μάλιστα από τα οποία εντοπίζονται στους μεγάλους σιαλογόνους αδένες. Περιγράφεται η περίπτωση όγκου, ο οποίος εντοπιζόταν στον υπογνάθιο σιαλογόνο αδένα γυναίκας 55 ετών. Ο όγκος είχε μικροσκοπική εικόνα πλειόμορφου αδενώματος, σε συνδυασμό με ευρήματα κακοήθους μεσεγχυματικού νεοπλάσματος, με γιγαντοκύτταρα οστεοκλαστικής υφής και περιοχές σχηματισμού οστεοειδούς. Ένας δεύτερος όγκος, με τα ίδια ιστοπαθολογικά χαρακτηριστικά, εμφανίστηκε 5 εβδομάδες μετά από την πλήρη αφαίρεση του σιαλογόνου αδένα.

Λέξεις ευρετηρίου: Γιγαντοκυτταρικός όγκος, Πλειόμορφο αδένωμα, Σιαλογόνοι αδένες.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής