Τελ. ενημέρωση:

   28-Jul-2000
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 16(4), Ιούλιος-Αύγουστος 1999, 368-376

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Περίθαλψη ασθενών από την Ελλάδα σε νοσοκομείο της Βοστόνης

Χ.Α. ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ,1 Μ.Α. ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ2

1Department of Radiology, Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School, Boston, Massachusetts
2School of Public Health, University of California, Berkeley, California

ΣΚΟΠΟΣ Μελέτη των εισαγωγών Ελλήνων ασθενών στο Γενικό Νοσοκομείο της Μασσαχουσέτης, στη Βοστόνη. Καθορισμός και αξιολόγηση στοιχείων σχετικών με την κύρια διάγνωση, επεμβάσεις, χρόνο νοσηλείας και τη δαπάνη νοσηλείας.
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Έρευνα μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών των αρχείων του Νοσοκομείου για την ανεύρεση εισαγωγών όλων των αλλοδαπών κατά την περίοδο 1986–1997. Αλλοδαποί θεωρούνται ασθενείς των οποίων ο νόμιμος και μόνιμος τόπος διαμονής είναι οποιαδήποτε χώρα εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ειδική έρευνα των νοσοκομειακών αρχείων των ασθενών από την Ελλάδα για τη συλλογή δημογραφικών στοιχείων και τον καθορισμό της κύριας διάγνωσης, επεμβάσεων, χρόνου νοσηλείας και νοσηλευτικής δαπάνης.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Μεταξύ όλων των αλλοδαπών που εισήχθησαν για περίθαλψη στο Γενικό Νοσοκομείο της Μασσαχουσέτης (Βοστόνη) σε διάστημα 12 ετών, οι ασθενείς από την Ελλάδα αποτέλεσαν το μεγαλύτερο ποσοστό (11,2%). Η Ελλάδα ήταν η τρίτη πιο συχνή χώρα προέλευσης, με βάση τον κατά κεφαλή αριθμό νοσηλευομένων αλλοδαπών (αριθμός πληθυσμού του 1993). Μεταξύ των Ελλήνων ασθενών, η νεοπλασματική εξεργασία ήταν η πιο συχνή κύρια διάγνωση (37%) και ακολουθούσαν οι παθήσεις του κυκλοφορικού (23%). Κακοήθεις όγκοι του εγκεφάλου και του λοιπού κεντρικού νευρικού συστήματος ήταν τα πιο συχνά νεοπλάσματα (28%). Καρδιακές παθήσεις (45%) και αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια (28%) ήταν τα πιο συχνά προβλήματα του κυκλοφορικού. Το τμήμα νοσηλείας ήταν χειρουργικό σε 57%, παθολογικό σε 30% και παιδιατρικό σε 13% των εισαγωγών. Η πιο συχνή χειρουργική ή άλλη επέμβαση αφορούσε στο κυκλοφορικό (21%) και στο νευρικό σύστημα (16%). Ο μέσος χρόνος διαμονής στο νοσοκομείο ήταν 7,8 ημέρες και ο μέσος όρος νοσηλείων $12.983 (USD) ανά ασθενή.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σε μια περίοδο 12 ετών, ασθενείς από την Ελλάδα παρουσίασαν την υψηλότερη ποσοστιαία αναλογία μεταξύ όλων των αλλοδαπών που εισήχθησαν για νοσηλεία στο Γενικό Νοσοκομείο της Μασσαχουσέτης, στη Βοστόνη. Η Ελλάδα ήταν η τρίτη πιο συχνή χώρα προέλευσης, με βάση τον κατά κεφαλή αριθμό νοσηλευομένων αλλοδαπών. Οι πιο συχνές παθήσεις για τις οποίες ασθενείς από την Ελλάδα αναζήτησαν περίθαλψη στη Βοστόνη ήταν εγκεφαλικά νεοπλάσματα, παθήσεις των στεφανιαίων και αγγειακές παθήσεις του κεντρικού νευρικού συστήματος. Οι πιο συχνές επεμβάσεις ήταν η παράκαμψη των στεφανιαίων και εγχειρήσεις στον εγκέφαλο.

Λέξεις ευρετηρίου: Νοσοκομεία, Νοσοκομειακή περίθαλψη.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής